6. juni 2017

Pianostemming

Pianoer og flygler er instrumenter som trenger jevnlig stemming og vedlikehold. Dette er også investeringer på lang sikt, avhengig av bruken og kvaliteten på instrumentet . Er det mange år siden forrige stemming kan det være behov for opptrekk før finstemmingen.

Hva er det som gjør instrumentet ustemt?

  • Stemmingen påvirkes av instrumentbruken
  • kvaliteten på instrumentet
  • klimatiske forhold.

Varierende  årstider med kald og tørr luft om vinteren er ugunstig for instrumentet.  Det er en stor fordel å ha mest mulig stabile klimatiske forhold og unngå  trekk, varmekilder.

Bruken av instrumentet påvirker stemmingen slik at steder hvor et piano brukes hyppig som skoler og kulturistitusjoner, er det behov for stemming 2-4 ganger i året. Konsertinstrumenter får en konsertstemming før hver konsert.

For ett hjemmepiano med gjennomsnittlig bruk anbefales vedlikeholdsstemming en gang i året.