Pianostemming

Pianoer og flygler er instrumenter som trenger jevnlig stemming og vedlikehold.

Dette er også investeringer på lang sikt, avhengig av bruken og kvaliteten på instrumentet . Er det flere år siden forrige stemming kan det være behov for opptrekk og finstemming.

Hva gjør instrumentet ustemt?

  • Klimatiske endringer med årstider og forholdene rundt.
  • Klangen  påvirkes av instrumentbruken
  • kvaliteten på instrumentet

Varierende  årstider med kald og tørr luft om vinteren er ugunstig for instrumentet.  Det er en stor fordel å ha mest mulig stabile klimatiske forhold og unngå trekk.

Ett piano i hjemmet med gjennomsnittlig bruk anbefales vedlikeholdstemming en gang i året.