6. juni 2017

Vedlikehold og justeringer

Konstruksjonen av et piano har ikke endret seg mye de siste 150 årene og består hovedsakelig av møbelet, jernramme, strenger, stemmenagler, mekanikken og tangenter. Treverk er et levende materiale og det gjør at pianoer og flygler er følsomme for klimatiske forhold. I produksjonen av et piano, beregnes det at pianoet eller flyglet skal stå i en normal innetemperatur med en luftfuktighet på mellom 40-60%

Hvor ofte er det behov for servicearbeid?

Det påvirkes av bruken. Er det mye i bruk 10-15 år. Mindre bruk, etter 20-25 år.

I de bevegelige delene blir det en del slitasje. Filt, skinn og strenger kan det bli behov for å bytte ut. Mekanikken og klaviaturet må være veldig finjustert for at pianoet skal være optimalt å spille på.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Kontakt